Hogy épül fel az ENVIENTA hibrid cégstruktúrája?

Bár az ENVIENTA maga egy komplett, sokcéges ökoszisztéma, két legfőbb komponense a non-profit ENVIENTA alapítvány és a for-profit ENVIENTA…

Hogy épül fel az ENVIENTA hibrid cégstruktúrája?

Bár az ENVIENTA maga egy komplett, sokcéges ökoszisztéma, két legfőbb komponense a non-profit ENVIENTA alapítvány és a for-profit ENVIENTA Ltd. Erről a fajta hibrid modellről már írtunk korábban. Ebben a cikkben azt szeretném bővebben kifejteni, hogy milyen feladatokat lát el a két komponens, és milyen üzleti kapcsolatban állnak egymással.

Az ENVIENTA cégstruktúrája

A fenti ábrán látható, hogyan képzi le az ENVIENTA cégstruktúrája az általunk felvállallt kozmo-lokalizációs modellt.

A kozmo-lokalizáció lényege: a tudáshoz való szabad hozzáférés biztosítása minél szélesebb kör számára (tudás globalizáció), valamint a gyártás közelítése a felhasznált erőforrásokhoz és a felhasználás helyéhez (lokális gyártás).

Ha mindezt a fenit ábrára vetítjük, jól látható, hogy a nonprofit rész célja a globális tudás megteremtése, míg a forprofit rész feladata a gyártásba kerülés segítése és a lokális gyártás megszervezése. A profitorientált egység nyereségének komoly részével támogatja a nonprofit részt, ami egyfajta befektetés, hiszen a nonprofit egység segít létrehozni azokat a találmányokat, amik végül lokális gyártásba és értékesítésre kerülhetnek. Mivel a profitorientált egység bevétele a termékek eladásából származik, itt be is zárul a kör. A továbbiakban nézzük végig tételesen azokat a tevékenységeket, amiket a fent vázolt szervezeti egységek végeznek.

Decentralized knowledgebase (decentralizált tudástár): Az ENVIENTA alapítvány egyik legfontosabb feladata az ENVIENTA Platform fejlesztése és üzemeltetése (mivel a rendszer decentralizált, így helyesebb csak az üzemeltetésben való részvételről beszélni). Reményeink szerint az ENVIENTA Platform lesz az a közös, nyílt tudástár, ahol a feltalálók, tervezők, fogyasztók együtt dolgozva hozhatnak létre új, innovatív megoldásokat, termékeket, és oldhatnak meg olyan problémákat, amik az emberi társadalom fenntarthatóságát veszélyeztetik.

Community building (közösségépítés): Persze egy közösségi tudástár nem sokat ér közösség nélkül. Az ENVIENTA alapítvány egyik nagyon fontos feladata lesz, hogy minél szélesebb körbe eljusson az ENVIENTA filozófiája, és minél többen csatlakozzanak az ENVIENTA Platformhoz. Ebben a munkában erősen számítunk majd azokra a helyi ENVIENTA egyesületekre, akik országos, vagy akár még lokálisabb szinten hatékonyan tudják megszólítani a leendő tagokat, és azokra az aktivistákra, akik a konkrét munkát végzik. Úgy gondoljuk, hogy az ENVIENTA által képviselt filozófia a megfelelő struktúrában terjesztve amolyan jótékony vírusként fertőzheti majd meg emberek nagy csoportját, akik hozzájárulnak majd ennek a globális tudástárnak a létrejöttéhez.

Project funding (projekt támogatás): Lehetőség szerint szeretnénk majd elkülöníteni egy részt az alapítvány forrásain belül, amiből ígéretes, az ENVIENTA céljaival egybevágó, kezdeti (akár ötlet) stádiumú projekteket támogathatunk, vagy versenyeket írhatunk ki valamilyen probléma megoldására (klímaváltozás, vízkrízis, stb.). További lehetőség az aktivisták, feltalálók, vagy más tagok anyagi, vagy más jellegű (pl. szállás, élelmiszer, stb.) támogatása.

Crowdfunding/crowdinvesting (közösségi finanszírozás): Az ENVIENTA platform lehetőséget kíván biztosítani az egyes projektek tőkebevonására, amire a termékké fejlesztéshez lehet szükség. A hagyományos crowdfunding mellett lehetőség lesz crowdinvestingre is, vagyis arra, hogy a projektek üzletrészt ajánljanak fel a potenciális befektetőknek. Ez adott esetben lehet valódi üzletrész, de lehet virtuális üzletrész is, ami az eladásokból származó bevételekből számított jutalékot jelent. Ennek menedzselését teljes egészében az ENVIENTA Platform és ENVIENTA marketplace fogja végezni. Az ENVIENTA Ltd. jutalékot számít fel a sikeres crowdfunding/crowdinvesting kampányok után. Ez a bevételek egyik forrása.

ENVIENTA marketplace (virtuális piactér): Az ENVIENTA ökoszisztémában létrehozott termékek megvásárolhatóak lesznek az ENVIENTA piactéren. A vásárlások után jutalékot kapnak a projektek a fair-use jegyében. Szoktuk ezt egyfajta licencdíjként is kezelni, noha nem az. Tekinthetnénk akár “kötelező adománynak” is. Ezek a “licencdíjak” jelentik majd a projekt bevételét, amiből részesülnek a projekt fejlesztői, finanszírozói (crowdinvesting), illetve ebből fedezhető a projekt továbbfejelsztése. A “licencdíj” mellett az ENVIENTA Ltd. is jutalékot szed a piactér hasznlatáért. Ez a cég másik bevételi forrása. A vevők által megrendelt termékek az ENVIENTA felhő alapú gyártói hálózatából kerülnek ki, és kerülnek szállításra.

Cloud-based manufacturing (felhő alapú gyártás): A felhő alapú gyártás a kozmo-lokalizációs szemlélet másik alappillére. Vagyis hogy a gyártás legyen lokális, legyen minél közelebb a vevőhöz és a felhasznált erőforrásokhoz. A lokális gyártásnak köszönhetően optimálisabb az erőforrásfelhasználás, és csökkenthető az ökológiai lábnyom. Ezt az elvet az ENVIENTA egy decentralizált, lokális gyártókból álló partnerhálózattal kívánja kivitelezni. A gyártók felajánlják erőforrásaikat az ENVIENTA-nak, az ENVIENTA Platform pedig az erőforrás készlet ismeretében próbálja optiálisan, az ökológiai és fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve szétosztani a gyártást ezen partnerek között. Akit bővebben érdekel a felhő alapú gyártás, az olvassa el az erről szóló cikkünket.

A fenti rövid összefoglalóból remélhetőleg jól látható, hogyan működik az ENVIENTA hibrid üzletstruktúrája, és ez hogyan valósítja meg az ENVIENTA által felvállalt kozmo-lokalizációs elveket.


Ha követni szeretnéd az ENVIENTA projektet, gyere és csatlakozz a Facebook csoportunkhoz: https://www.facebook.com/groups/736575179754144/